Dištančná metóda
Kurz prvej pomoci pre vodičov
Kurz prvej pomoci
Rozšírený kurz prvej pomoci
Kurz prvej pomoci zameraný na deti
Zážitkový kurz prvej pomoci
Kurz prvej pomoci vrátane použitia AED
Špecializované kurzy prvej pomoci
Kurz prvej pomoci pre vodičov ambulancií
Kurz opatrovania
Kurz inštruktora prvej pomoci
Online testy
Home : Naše ciele a hodnoty : Edukačné materiály : Prvá pomoc

Prvá pomoc / Tepelné poranenie

 • Popáleniny
 • Prehriatie
 • Omrzliny
 • Podchladenie
Tepelné poranenie - popáleniny

Popáleniny patria k najťažším úrazom, často zanechávajú jazvy nielen fyzické, ale aj psychické. Vyžadujú najkomplikovanejšiu, najdlhšiu a najnákladnejšiu liečbu.

Preto by sme sa mali naučiť, ako poskytnúť rýchlu a správnu prvú pomoc. Na tej totiž často závisí celkový úspech liečby pacienta.

Popáleniny sú poranenia, ktoré ohrozujú pacienta z niekoľkých hľadísk a môžu byť nebeypečné z týchto hľadísk:

 • Rozvoj ŠOKU (dochádza ku strate telesných tekutín - tekutina je schovaná v pľuzgieroch, ktoré sa objavujú pri II. stupni popálenia a tiež bolesť, ktorú postihnutý cíti, prispieva k rozvoju šoku).
 • INFEKCIA - pri popáleninách dochádza k poškodeniu mechanickej bariéry medzi vonkajším prostredím a vnútorným prostredím organizmu - kože, do ľudského tela sa môžu dostať choroboplodné zárodky, ktoré potom spôsobia nepríjemné komplikácie a sťažujú hojenie rán i uzdravenie pacienta.
 • STRATA TVARU A FUNKCIE tkaniva - pacient môže i stratiť časť končatiny (napr. prsty) a jazvovit0 hojenie môže poškodenú oblasť deformovať

Príčiny:

 • Účinok vysokej teploty na povrch ľudského organizmu - priamy plameň, roztavené látky, horúce tekutiny, elektrický prúd

Závažnosť poranenia závisí na:

 1. Rozsahu poškodenia:
  • Nad 15% u dospelého a nad 10% popáleného povrchu tela u detí vedie ku vzniku šoku
  • Plochu môžeme odhadnúť podľa tzv. DEVIATKOVÉHO PRAVIDLA:
   • plocha dlane je 1% povrchu ľudského tela,
   • hlava a krk 9%
   • jedna horná končatina 9%
   • jedna dolní končatina 2 x 9%
   • predná plocha trupu 2 x 9%
   • zadná plocha trupu 2 x 9%
   • pohlavné orgány 1%
 2. Hĺbke poškodeného tkaniva:
  1. stupeň:
   • začervenanie kože (prekrvenie),
   • silno páli,
   • rýchle sa hojí.
  2. stupeň:
   • tvoria sa pľuzgiere (! rozvoj šoku !)
   • silne bolia
  3. stupeň:
   • najhlbšie poškodenie,
   • zničená koža i podkožie,
   • dochádza k odumretiu tkaniva, zuhoľnateniu,
   • najčastejšie elektrický prúd, žeravý kov, priamy plameň,
   • rana je necitlivá.

Deviatkové pravidlo

Prvá pomoc
Technická prvá pomoc:

 • Zabrániť ďalšiemu pôsobeniu tepla.
 • Odstránenie z dosahu horúceho predmetu, vynesenie z horiaceho prostredia.
 • Vyzlečenie horúceho, mokrého, popr. horiaceho odevu
 • Odstránenie všetkých tesniacich predmetov (prstienky, hodinky, náramky a pod.)

Zdravotnícka prvá pomoc:

 1. Dostatočne dlhé a účinné CHLADENIE, ktoré prevádzame, pokiaľ prináša úľavu - min. 20 minút, najlepšie tečúcou vodou, je nutné začať čo najskôr. Správne chladenie znižuje celkový stupeň poškodenia tkaniva, zmenšuje bolestivosť a pôsobí protišokovo.
 2. STERILNÉ KRYTIE RANY.
 3. ZNEHYBNENIE ošetrenej časti tela.

 • I. stupeň nie je potrebné sterilne kryť, iba dostatočne chladíme
 • Pľuzgiere neprepichovať, príškvar (odev, decht) nestrhávať, na voľnom okraji odstrihnúť.
 • Ranu nikdy nezasypávať, nemazať.
 • Poranenú tvár nekryjeme, iba chladíme.
 • Pri sterilnom krytí rúk je nutné medzi prsty vložiť záložky z gázy.
 • III. stupeň nechladíme (už nebolí), ale s maximálnou sterilitou kryjeme.

U rozsiahlejších popálenín vždy prevádzame protišokové opatrenia.

Pri obväzovaní ruky používame "pacičku", veľmi rýchle pripevní sterilné krytie na celú plochu ruky.


Tepelné poranenie - prehriatie

Prehriatie vzniká vo vlhkých horúcich miestach (práčovne).

Úpal vzniká v dôsledku priameho pôsobenia slnečného žiarenia na nekryté telo (často v kombinácii so slnečným popálením).

Príznaky:

 • Zvýšenie telesnej teploty až na 40°C.
 • Malátnosť, ospalosť, bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť až zvracanie, červená farba kože.
 • Zrýchlený tep a dýchanie, ktoré býva povrchné.
 • V najťažších prípadoch poruchy vedomia (halucinácie) až bezvedomie.

Prvá pomoc
Technická prvá pomoc:

 • Zamedziť pôsobeniu vysokej teploty - odviesť do tieňa, do chladnej, dobre vetranej miestnosti.
 • Uvoľnenie tesniaceho odevu.

Zdravotnícka prvá pomoc:

 • Šetrné zníženie teploty postihnutého - vlažné či studené nápoje (minerálka).
 • Studené obklady na čelo a končatiny alebo celkový zábal či vlažná sprcha.

Pozor - nesmieme postihnutého podchladiť, má porušenú teplotnú reguláciu!

Tepelné poranenie - omrzliny

Príčiny:

 • Vznikajú na okrajových, nechránených častiach tela (prsty, uši, nos, brada) pri ich vystavení nízkej teplote. V tom prípade dôjde ku stiahnutiu ciev, a tým pádom ku zníženiu prekrvenia týchto častí tela, ktorým sa organizmus bráni stratám telesného tepla.

Príznaky:

 1. stupeň - bledá pokožka, niekedy fialové miesta, pocit zvierania, pri otepľovaní je cítiť pichanie.
 2. stupeň - koža je biela až žltá, môžu sa tvoriť pľuzgiere, postihnutá časť stráca citlivosť.
 3. stupeň - tvrdé "voskové" miesta, sú nebolestivé, dochádza k odumretiu tkaniva.

Prvá pomoc:

 • Masírovať okolie postihnutých miest - zlepší sa prekrvenie.
 • Zahrievanie poranených miest - napr. vloženie prstov do podpazušia a pod.
 • Nikdy netrieme snehom ani iným materiálom (zanesenie infekcie).
 • Čo najrýchlejšie dopraviť poraneného do tepla - zahrievanie celkové (horúce nápoje, prikrývky) i miestne (obklady, kúpeľ, pri ktorom postupne zvyšujeme teplotu vody z vlažnej do teplej - nesmie pôsobiť bolesť).
 • U II. a III. stupňa sterilné krytie, znehybnenie a prevoz na odborné ošetrenie.
Tepelné poranenie - podchladenie

Príčiny:

 • Dlhšie trvajúci pobyt v mrazivom alebo chladnom, vlhkom a veternom prostredí (horské túry).
 • Podchladenie podporí nedostatočné oblečenie, telesné vyčerpanie, nedostatočný kalorický príjem, choroba, úraz, vplyv alkoholu.

Príznaky:

 • Studená bledá koža.
 • Rýchla únava, postihnutý si chce odpočinúť, je ospalý alebo apatický.
 • Spomaľovanie životných funkcii (pomalý tep, povrchné pomalé dýchanie) až poruchy vedomia.

Prvá pomoc:

 • Snažíme sa zahriať postihnutého (ďalšia vrstva odevu, pozvoľná masáž a pohyb končatín, príp. podanie rýchleho zdroja energie - cukor, čokoláda, nikdy alkohol).
 • Rýchly odsun do závetria a do vyhriatej miestnosti.
 • Šetrné zvyšovanie telesnej teploty (vyhriate prikrývky, teplé osladené nápoje, teplé obklady alebo celková kúpeľ).


Novinky

27.12.2012
Falck – nový prevádzkovateľ dopravnej zdravotnej služby.
Od 1. januára 2013 spoločnosť Falck Záchranná a.s. štartuje prevádzku dopravnej zdravotnej služby pre Bratislavu a okolie.

Čítaj viac

Nové kurzy opatrovania

Falck Academy otvára nové kurzy pre osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov pri opatrovaní klienta v domácom prostredí.
Čítaj viac

Dištančná metóda
Spustiť dišt. metódu

Otázky

Otázky na testy prvej pomoci pre autoškoly

Stiahnuť

Opýtajte sa nás...

Zodpovedané otázky nájdete v sekcii Otázky a odpovede.
V nasledujúcom formulári môžete pridať novú otázku.Bezpečnostná otázka:

Odoslať

Online aplikácia

Internetová aplikácia Falck Academy OnLine


Prihlásiť sa

 
© Falck Academy s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice  |  tel: 0650 586 868  |  fax: +421 55 2813 331
Falck kurz prvá pomoc pre autoškoly Podmienky používania  |  Prehlásenie o prístupnosti  |  Na Vaše otázky radi odpovieme na: info@falck.sk | Návštevy dnes: 18 Celkom: 893622
Falck kurz prvá pomoc pre autoškoly kurzy prvej pomoci